Služby

Reklamné predmety

Reklamné predmety - často používaný nosič reklamy hlavne na podporu image značky alebo ako nositeľ kontaktných informacii: www stránok, mobilného čísla a pod.