Služby

Reklamné kampane

Ponúkame Vám realizáciu reklamných kampaní - digitálnych, elektronických či konvenčných - analýzou Vašich požiadaviek počnúc, výberom vhodnej formy, určením cieľov a návrhom pokračujúc, až po implementáciu a realizáciu Vašej kampane, aj vďaka sieti vlastných reklamných plôch, ale i prenájmom iných plôch.

Navrhneme billboardy, reklamné predmety, brožúry, letáky, reklamné materiály, ale aj celkovú podobu Vašej kampane a okrem hmotnej realizácie (billboardové kampane, dodávku a montáž reklamných plachiet, svetelnú reklamu, nesvetelnú a maľovanú reklamu...).

Zabezpečíme aj digitálnu či elektronickú realizáciu (digitálne a elektronické médiá, rozhlas, televízia), s ktorou máme skúsenosti.

IC vlaky - Rádio Viva

Hupro - Rádio Expres

Hupro haly

Hupro haly - Rádio Viva